วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงงานเรื่องระบบนิเวศ ด้วยโปรแกรม Powerpoint 2010
จัดทำโดย
เด็กหญิง สุนิตา จันทโคตร เลขที่ 22 ม.3/4 


จัดทำโดย
เด็กหญิง การะเกด ปารมีโชค เลขที่ 24 ม.3/4จัดทำโดย
เด็กหญิง ทิพวรรณ สิทธิธรรม เลขที่ 27 ม.3/4จัดทำโดย
เด็กหญิง สุธาวัลย์ ไกยกิจ เลขที่ 37 ม.3/4จัดทำโดย 
เด็กหญิง พลอยไพริน ทานุมา เลขที่ 53 ม.3/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น